תפריט

הדיקטטורה של סטלין

מאת: ד.ב.
תאריך: 21.12.2014

עוד בטרם עלייתו של סטלין לשלטון הקים לנין ב-1917 את המשטרה החשאית - הצ'קה ("הוועד לביטחון המדינה")אשר על פיקודה מונה פליקס דז'רז'ינסקי. במהלך כהונתו הוציא פליקס להורג אלפים רבים של בני אדם וזאת כדי לגרום לדיכוי המוני של מתנגדי המשטר. ככול שהארגון גדל, הפכה המשטרה החשאית למכשיר של טרור ושפיכת דם המונית וכונתה "טרור האדום". [1]

עם עלייתו של סטלין לשלטון, הוא המשיך להנהיג משטר טרור בברית המועצות שהתפרס על כל רבדיה ולא פסח על חברי המפלגה או קציני צבא, אפילו המקורבים לו ביותר, כך גם נאלץ לסלק את פליקס בשל התמרמרות שצמחה בקרב העם נגד אכזריותו של פליקס. כל מפקד או מנהיג שסולק מיד הוצא להורג וזאת כדי שלא ידליף מידע.

כדי לבסס ולחזק את שלטונו ביקש סטלין להשמיד כל מוקד של התנגדות אפשרית בברית המועצות והגביר את פעולתה של המשטרה החשאית, שהקימה רשת מודיעין שהתפרסה בכל רחבי ברית המועצות בעזרת מלשינים שפעלו בכל משרד, מפעל, בתי ספר, יחידות צבאיות ומוסדות ממשל ובכך פיקחה על הנעשה בכל מקום. תקופה זו כונתה "הטרור הגדול". פעולת הענישה של המשטרה החשאית כללה הוצאות להורג בלא משפט, הגליות, מאסרים, כליאת אנשים במחנות עבודה ובמחנות ריכוז ועינויים קשים. מפקדי המשטרה החשאית היו מקבלים צו עם מכסה תקופתית של מתנגדי משטר שהיו צריכים למצוא, מותכם כמה אנשים לכליאה, וכמה להוצאה להורג, אם הם לא מצאו היו צריכים להביא מתנגדים מבני משפחתם, ובשל כך נעצרו והוצאו להורג אנשים על אישומים בדויים רק כדי למלא את הצו. [2] שיטת החקירה הייתה תחת עינויים נפשיים ופיזיים קשים, או על ידי שכנוע הנאשם להלשין על אחרים תמורת חרותו. המתנגדים שנתפסו הובאו למשפט ראווה שמתבצע באותו יום ללא עדים, בסוף היום היו מבצעים את גזר הדין ע"י הוצאה להורג. [3]

במקביל לטרור המוני זה, מקים המשטר הסובייטי בתחילת שנות ה-30 את ה"גולאג"- מחנות עבודה בכפייה לאסירים פוליטיים שהתפרסו בכל רחבי ברית המועצות. הגולאגים התאפיינו בעבודת פרך, עינויים, רעב, הוצאות להורג ותנאי מחיים מחפירים, חלקם אף פעלו כמחנות מוות. שטחו של כל מחנה היה רב והאסירים בו עסקו בבניית תשתיות של חשמל, תחנות כוח, מבני ציבור ומסילות ברזל על פני אלפי קילומטרים. לאסירים הוקצה כמות אוכל מזערית כדי לשרוד דבר שגרם למצב של רעב תמידי במחנות, לתת-תזונה, מחלות ומוות של כעשרים אלף אסירים מידי שנה. [4]

שיטת השלטון של האלימות והטרור של סטלין פעלה ככלי דיכוי ושליטה כה יעיל הן בהיקפו והן בהישגיו. [5] המשטרה שמשה את סטלין כמכשיר פיקוח שכפוף אליו ותפקידה היה לפקח גם על המפלגה וגם על עצמה. כך גם עם הגולאגים, למורת שאסירים רבים מתו מהתנאים הקשים, של רעב, תשישות, מחלות, רציחות והתאבדויות במחנות העבודה, ללא המחנות רוסיה לא הייתה מגיעה למצבה הטכנולוגי של היום היות ולא הייתה משיגה מספיק ידיים עובדות כדי לבנות תשתיות עצומות כאלה של חשמל, מים וקילומטרים של מסילות ברזל. ולכן "בזכות" המחנות גויסו לברית המועצות מיליוני אסירים שבנו בידיהם את התשתיות הקיימות ברוסיה של היום. [6]

[1] עודד ערן, "דיקטטורות, ברית המועצות בתקופת סטלין, משטר טוטליטרי וקומוניסטי", יחידות 5-6, עמ' 97, פסקה ראשונה.

[2] שם, עמ' 101, פסקה ראשונה.

[3] שם, עמ' 100, פסקה שלישית.

[4] שם, עמ' 103.

[5] שם, עמ' 100, פסקה שנייה.

[6] שם, עמ' 103.

Tweet