תפריט

טרור במשטר טוטליטרי

מאת: ד.ב.
תאריך: 22.12.2014

בהבחנה בין דיקטטורה לדיקטטורה טוטליטרית מצאו החוקרים קרל יואכים פרידריך וזביגנייב בז'ז'ינסקי כי ישנם שישה סממנים המסיעים למשטר הטוטליטרי להשיג שליטה מלאה בחיים האזרחים:

1. אידיאולוגיה – במטרה לשנות את האדם והחברה (מן היסוד)

2. מפלגה אחת - שבראשה עומד מנהיג שהוא מעל הכל.

3. משטרה המפעילה טרור – שלטון טרור.

4. מונופול על אמצעי התקשורת.

5. מונופול על הצבא.

6. שליטה מרכזית על הכלכלה – ריכוז הכוח הכלכלי בידי המדינה.

כאמור, אחד הסממנים הינו "משטרה המפעילה טרור" [1] , דהיינו הפעלת אלימות בחסות המשטר בכוונה להפחיד את מתנגדיו. להבדיל מהפעלת אלימות של משטרים אחרים, הטרור הטוטליטרי פועל בשיטתיות כדי להגן על האידאולוגיה של המשטר ולא כדי לשרת את שלטונות של העריץ. מכך שכדי לשמר, להשריש ולהפיץ את הרעיונות האידאולוגיים של המשטר הטוטליטרי הפעלת הטרור והאלימות הינם תנאים הכרחיים לקיומו. [2]

[1] גלובלום אמירה, "דיקטטורות במאה העשרים, מדריך למידה", הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 15.

[2] שם, עמ' 26.

Tweet