תפריט

מדיניות האתר


1) זכות יוצרים וזכות שימוש


כל המיידע המופיע באתר "Papers.iFindFast" מובא לשימוש חופשי בחינם ומועלה לאתר ע"י משתמשים ובאחריותם מתוך תפיסה של אתר פתוח ככל שניתן ומתן חופש שימוש רחב ברשת האינטרנט.

המידע והשימוש בו מוגנים וכפופים לתנאי רישיון Creative Commons CC BY-NC-SA 2.5 IL ואי לכך המשתמשים רשאים לעשות שימוש בחומר לפי עקרונות הרישיון ועל פי עדכוניו. רישיון זה מקנה שימוש חוזר בתוכן, כולל עריכתו, ובלבד שעומדים בשני תנאים:

  1. שימוש מסחרי אסור.
  2. קרדיט למקור: הנכם נדרשים לציין שמקור הטקסט הוא באתר "Papers.iFindFast" , בצורה ברורה. בפרסום מקוון יש להוסיף קישור לאתר "Papers.iFindFast" עצמו.

עם זאת, קיימים במערכת תכנים מסוימים הזמינים תחת רישיון אחר:

2) קישורים


באתר נמצאים קישורים לאתרים אחרים שנועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ומאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים אינם מתפרסמים על ידי האתר "Papers.iFindFast" או מטעמו ולכן אינו שולט או מפקח עליהם אלא אך ורק מקשר אליהם. העובדה שאתר "Papers.iFindFast" מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לגבי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

3) השימוש על אחריותך בלבד


המידע מוצג באתר כדי להקל על הציבור למצוא מידע אקדמי (מאמרים, כתבי עת וחיבורים) של אנשי רוח ואקדמיה על פי הדיסציפלינות האקדמאיות המקובלות במערכת החינוך.

המידע המוצע באתר הינו באחריות המשתמשים שהעלו אותו לאתר ולכן האתר "Papers.iFindFast" אינו נושא באחריות לגביו או להתאמתו לצורכי המשתמשים, לתוכנו, אופן שימושו, זכיותיו, יכולתו או מגבלותיו לגבי השימוש.

המידע באתר מסופק על-ידי משתמשים (אנשים, אקדמאים, או סטודנטים העוסקים בנושאים הנדונים באתר) המעוניינים לחלוק ולשתף את כתביהם האקדמים לקהל הרחב באינטרנט, המידע מסופק בהתנדבות ובחינם לפי מיטב ידיעתם והבנתם, אי לכך, המידע המוזן באתר אינו בהכרח מידע מלא, עדכני ואמין, כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי תאימות וכיוצ"ב.

האתר "Papers.iFindFast" אינו אחראי על תלונות ממי שנפגעו זכויותיו בשל הפרסום באתר, אי לכך התלונות יופנו ישירות למפרסם.

אנא נקטו בכל האמצעים הדרושים כדי לוודא שכל מידע שאתם מקבלים או משתפים מ-ypapers.com הינו נכון, מאומת ומעודכן. האתר "Papers.iFindFast" אינו אחראי לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.

4) מדיניות משפטית


"Papers.iFindFast" לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שייגרם עקב הפרסום של מאמרים, כתבי עת וחיבורים באתר, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירותי המידע.

התכנים באתר "Papers.iFindFast" הינם תכנים אקדמים כלליים ולכן התאר אינו ערב לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני והאמין ביותר.

האתר "Papers.iFindFast" שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתמצא לנכון, בהתאם להחלטת הנהלת האתר הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.

5) מדיניות העלאת חומר לאתר


העלאת חומר לאתרPapers.iFindFast.com הינה באחריות מלאה של המפרסם ובידיעה שהחומר יפורסם באתר ויהיה זמין לכולם ברחבי האינטרנט, אי לכך על המשתמש מוטלת האחריות המלאה לגבי השימוש שייעשה בחומר על ידי משתמשים אחרים.

על הקובץ להיות מסוג Word, Excel, Power-point, PDF ועל התוכן בו להיות כתוב באחת משלושת השפות: עברית, אנגלית או רוסית.
הקובץ יכול להכיל תמונות, אך יש להנהלת האתר הזכות להחליט באם לצרף את התמונות או לאו וזאת על פי אמות מידה של תוכן התמונה, ההשלכות שלה וכיוצ"ב.

על החומר להיות קובץ מאמר, כתב עת או חיבור בעל תוכן אקדמי שנכתב וחובר ע"י המשתמש המעלה את החומר לאתר, או ע"י אדם אחר בידיעתו וששמו המלא יצויין בגוף ההודעה (פרטים בסעיף הבא). אי לכך על מעלה החומר מוטלת האחריות על אמינותו, מהימנותו והשלכותיו של החומר המועלה לאתר.

העלאת החומר תתבצע אך ורק דרך מערכת העלאת הקבצים שלנו בקישור papers.ifindfast.com/upload.php . כל המעלה חומר לאתר נדרש להזין את שמו המלא האמיתי של מעלה החומר (במידה והחומר נכתב על ידי אדם אחר יש לציין את שמו בגוף ההודעה), כמו כן יש לבחור את הדיסציפלינה הרצויה בה החומר יוצג.

במידה ולא צויין אחרת בגוף ההודעה, שם השולח יוצג במלואו ככותב\מחבר החומר, ניתן למעלה החומר לבחור תצוגת שם בשלוש אפשרויות:

יש לציין בגוף ההודעה את האפשרות הרצויה לתצוגת השם.

פרטי השולח המלאים (שם וכתובת דוא"ל) יישמרו במערכת האתר "Papers.iFindFast" ולא יעברו לצד שלישי וזאת מטעמי אבטחה ולצורך יצירת קשר במידה והנהלת האתר תידרש לכך.

במידה והשולח מעוניין להציג את פרטיו המלאים, או פרטים נוספים (כגון: תמונה, מספר טלפון וכיוצ"ב) יש לציין זאת גם כן בגוף ההודעה.

מרגע שליחת החומר לאתר, החומר עובר לבדיקה וביקורת של הנהלת האתר "Papers.iFindFast" וזאת כדי לוודא שבחומר לא מוצגים תכנים לא ראויים או הולמים לפרסום על פי החלטת הנהלת האתר. בדרך כלל מרגע שליחת החומר לוקח עד כ-48 שעות להצגת החומר באתר אך אין האתר מתחייב לזמן מדויק.

האתר "Papers.iFindFast" שומר לעצמו את הזכות לשלול העלאת חומרים מסוימים, וזאת בהתאם להחלטת הנהלת האתר וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך לשולח.

6) מדיניות שיתוף


כאמור לעיל (סעיף 1) המידע באתר "Papers.iFindFast" מיועד לשיתוף, אך מוגן במדיניות Creative Commons , משמע, השיתוף מותר בתנאי שבכל שיתוף יצויין קרדיט לאתר "papers.ifindfast.com" ובתנאי שהשיתוף אינו מיועד לשימוש מסחרי.

במידה ורוצים לשתף את תכני האתר כמקור למאמר אקדמי יש להשתמש בפרטים המופיעים בכל מאמר, כתב עת או חיבור : שם מחבר\כותב, תאריך, או מקורות המופיעים בהערות השוליים.

7) מדיניות פרטיות


משתמשים וכותבי התכנים - מזוהים בשמות אמיתיים וכתובת דוא"ל בעת העלאת החומר וזאת מהצורך המתבקש באמינות מקסימלית של המידע באתר. פרטי המשתמשים שמורים במערכת "Papers.iFindFast" ולא מוצגים או עוברים לצד שלישי.

על המשתמשים הזכות לבחור באם להציג את שמם המלא תחת כותרת המאמר, כתב העת או החיבור, או שמא להציג ראשי תיבות (פרטים נוספים מופיעים לעיל בסעיף 5)

מבקרים מזדמנים – האתר זמין לכולם, המבקרים באתר לא חייבים להירשם בכל צורה שהיא ואין לאתר "Papers.iFindFast" כל יכולת או רצון לבצע כל מעקב אחריהם. עם זאת, מידע סטטיסטי בלבד שאינו מאפשר זיהוי אישי נאסף באמצעות Google Analytics על מנת לזהות מגמות שימוש באתר, לדוגמה: היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מאין מגיעים הגולשים וכדומה.