תפריט

העדות הפלוויאנית

מאת: אורנה כ.

תאריך: 12.8.2014

העדות הפלוויאנית של יוספוס פלוויוס הינה אחת מן העדויות אודות חייו של ישו. חשיבותה של עדות זו בנצרות חזקה היות והיא מאמת את האמונה הנוצרית מנקודת מבטו של היסטוריון יהודי. על פי העדות מתאר פלוויוס את חייו של ישו בצורה המעלה בספק את אנושיותו של ישו ומאשרת כי ישו הוא אכן היה המשיח ואלוהים. בעדות קורא פלוויוס לישו "איש חכם" ומיד מתקן ושואל "אם מותר לקרוא לו בשם איש." שאלה רטורית זו מיחסת את ישו לדמות על-אנושית (אלוהים).

כמו כן נותן לו פלוויוס את תואר המשיח וכותב שביום השלישי אחרי מותו הוא קם לתחייה.

חוקרים רבים טוענים כי היות וכתבי המקור של עדות זו הוחזקו ע"י הכנסייה עצמה סביר מאוד להניח כי הכתובים עברו עריכה סובייקטיבית ע"י הכנסייה – דבר המטיל בספק את אמינותו של הכתוב – הרי פלוויוס היה יהודי בעצמו לכן קשה להבין כיצד הוא כתב עדות המעידה את אמינותה של האמונה הנוצרית בדבר ישו המשיח.

עדות זאת חשובה ביותר לנצרות היות ואין לנצרות שום מקור כתוב חיצוני ומתבססת רק על הברית החדשה כמקור אשר נכתבה ע"י כותבים סובייקטיביים במטרה לשכנע את הקורא באמינותו של ישו. לכן עדות זו הינה המקור החיצוני ואובייקטיבי היחיד על הנצרות המעידה לטובתו.

ישנן שלוש דעות לגבי אמינותה של עדות זו:

הטקסט של אגפיוס ( מחבר נוצרי ערבי מהמאה 10) הינו תרגום לעדות הפלוויאנית של פלוויוס. בשל העובדה שתרגום זה לא נשמר בקרב הכנסייה הנוצרית, חוקרים סבורים כי תרגום זה הינו המדויק ביותר אשר לא עבר כל עריכה ושינוי והקרוב ביותר לעדותו של פלוויוס. בטקסט של אגפיוס ישנם שני שינויים עיקריים מהעדות הפלוויאנית, שינויים הבולטים בעיקר בייחוסו של ישו לאלוהים ומשיח:

שינויים אלו, בין עדותו של פלוויוס המוחזקת ע"י הנוצרים לבין תרגומו של אגפיוס מגדילים את הספק באמינותו של הטקסט המוחזק אצל הנוצרים ואף מאשרים כי עדותו של פלוויוס עברה עיבוד סובייקטיבי.Tweet