תפריט

איסלאם - חוזה האומה

מאת: ד.ב.
תאריך: 18.11.2008

"חוזה האומה" נכתבה כחוקה של מדינה המתייחסת לכלל התושבים כבני אמה אחת. בתחילה התייחסה החוקה הן למוסלמים והן ללא מוסלמים – הפגאנים והיהודים ומטרת הייתה לקבוע חוקים שלטוניים ופוליטיים על התושבים תחת הנהגה מוסלמית.

החוקה מתבטאת בהגנה משותפת ומגובשת של האמה נגד אויבים מבחוץ , משליטה חוקים נגד הכופרים וקוראת לכולם לפעול ביחד למיגור הכפירה. עד כה תושבי מדינה לא ידעו כל שלטון ממוסד מסוג זה אלא לכל שבט היו חוקים משלו . למרות חוזה האומה הפלגים השבטיים שמרו על אופיים ואף המהאג'ירון התמסדו יותר כיחידה שבטית ויחסו את עצמם כבעלי חשיבות גבוהה יותר מהאנצאר היות והם אלו שקיבלו את מוחמד עוד בתחילת דרכו במכה. חוזה האומה קבע שרק אללה ומוחמד יכריעו בסכסוכים , אך עם זאת נקבעה גם כרונולוגיה משפטית וגם אנשים מסויימים בעלי מעמד חשוב מהחברה הג'אהילית קיבלו סמכויות ללקיחת החלטות משפטיות לצורך בוררות אך מוחמד נשאר במעמד עליון ויחיד מעליהם. חוזה האומה מתייחס גם ליהודים ונותן להם חופש פולחן ודת , אך מחייב אותם להיות חלק מהאמה בכל מה שקשור בהגנת העיר ובהוצאות מלחמה ועליהם להיות נאמנים למוחמד ומאמיניו .

חוזה האומה הפך את אמונתו של מוחמד מאמונה נרדפת וקטנה לדת פוליטית ובעלת חוקים ממוסדים , ויצרה מסגרת מדינית ומשפטית שמגינה על הדת המוסלמית בפרט ועל המוסלמים ובני חסותה של האמה בכלל. כל זאת גם הוכיח לאותם מאמינים שחששו להצטרף לאסלאם בשל חשש לחיים כי האסלאם היא דת מסודרת ומאורגנת שיכולה לשמש להם גם כחוף מבטחים .Tweet